Instalacje słoneczne

Panele PV i kolektory słoneczne to dwa inne urządzenia. Oba urządzenia korzystają z energii słonecznej. Instalacje fotowoltaiczne Panele fotowoltaiczne służą jednak do produkcji prądu, czyli zamieniają promieniowanie słoneczne na prąd. Kolektor cieczowy z kolei używa energii słonecznej (ciepła) do podgrzania płynu (np. wody). Instalacje fotowoltaiczne Wrocław Pomimo, że panele PV mogą wyglądać podobnie do kolektorów, ich przeznaczenie jest całkiem inne. Nie ma żadnych przeciwwskazań przed połączeniem tych dwóch rozwiązań.
Panele fotowoltaiczne wytwarzają prąd stały, więc aby korzystać z prądu zmiennego musimy zamontować inwerter, który to zmieni prąd stały paneli fotowoltaicznych na prąd zmienny. Instalacja fotowoltaiczna jest bardzo dobrym rozwiązaniem ekologicznym ze względów na brak emisji CO2 czy siarczanów. Kolektory słoneczne Wrocław Nie wytwarza spalin , które zanieczyszczają środowisko. Inwestując w instalację fotowoltaiczną kończą się problemy z rachunkami za prąd. Korzystanie z instalacji fotowoltaicznej jest zupełnie darmowe i długotrwałe.