program 500 plus

Projekt Rodzina 500 plus to nieopodatkowana pomoc finansowa w wysokości 500 zł comiesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko w rodzinie, które dostaje każdy, bez względu na wielkość zarobków. Rodziny o skromnych przychodach uzyskają wsparcie również na pierwsze albo jedyne dziecko – wniosek 500 plus. Jest to świadczenie społeczne o założeniu wieloletnim, umożliwiające wychować dzieci i docelowo zmniejszające ubóstwo i bezdzietność w rodzinach, które wahają się z podjęciem decyzji o kolejnym dziecku ze względów materialnych. Jest jednoznaczne, iż taka stawka nie wystarcza na wychowanie dziecka, ale znacząco reperuje dochód w tych grupach, które zmagają się z biedotą albo ubóstwem, bo nierzadko taka pieniężna pomoc państwa pozwala rodzinie przeżyć lub nabyć kluczowe pomoce naukowe lub ubrania dla dzieci – wniosek 500 plus 2017. Aby zdobyć dopłatę z projektu 500 plus, należy wypełnić wniosek i dostarczyć go w urzędzie gminy, wysłać pocztą albo złożyć wniosek przez internet. Należałoby również monitorować zmiany w programie oraz procedury zgłaszania wniosków na następny rok kalendarzowy – rodzina 500 plus.